dr Tomasz Marciniak (1966 - 2015)

t.marciniak.jpg

Naukowiec, pedagog i socjolog kultury, zajmujący się mniejszościami narodowymi, procesami migracyjnymi, głównie ormiańskimi oraz kulturą masową (przede wszystkim komiksem). Kilkukrotny juror Międzynarodowego Festiwalu Komiksu, gość honorowy X Sympozjum Komiksologicznego w Łodzi. Autor kilkudziesięciu tekstów analityczno-krytycznych dotyczących komiksu (oprócz wydawnictw zwartych, czasopisma, m. in. AQQ, Krakers, Przekrój, Forum Akademickie, KKK, Zeszyty Komiksowe UAM, Guliwer). Autor książki "Komiks polski. Wartości  i dorobek artystyczny w kontekście historii społecznej" (Toruń, 2014). Autor scenariuszy (m. in. dla Bohdana Butenki, Szarloty Pawel-Kroll, Aleksandry Spanowicz). Prezes tytularny STUDIO KOMIKS POLSKI sp. z o.o., pierwszego w Europie Wschodniej przedsięwzięcia zajmującego się wyłącznie komiksem (od 1991). Prelegent na wystawach z cyklu "Cztery pory roku z satyrą i komiksem" Wojciecha Łowickiego. Prowadził wykłady na tematy komiksowe na wrocławskiej ASP. Autor tezy (zw. Klątwą Marciniaka), według której komiks miałby być jedynym elementem zachodniej pop-kultury, który nie zakorzenił się w Polsce. Kolekcjoner. Jeden z założycieli Asocjacji Komiksu w Toruniu. Współorganizator i współpomysłodawca projektów: Komiks orbitalny. 540. rocznica urodzin Astronoma (2013) oraz DwuTakt (od 2014). Posiadacz honorowego odznaczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej" (czerwiec 2014). Odznaczony pośmiertnie największym wyróżnieniem w dziedzinie komiksu - Nagrodą im. Papcia Chmiela, czyli Doktoratem Humoris Causa (październik 2015). Na toruńskim Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt od 2016 roku przyznawana jest Nagroda im. Dra Tomasza Marciniaka (za najwartościowsze teksty naukowe i popularnonaukowe z dziedziny komiksu).

dr Tomasz Marciniak (wywiad w Sieradzu)

Marciniak o DwuTakcie (wywiad w Toruniu)

 KONTAKT

Wojciech Łowicki

wojciech.lowicki@wp.pl

tel.: 725 110 010

Galeria