Konkurs na nagrodę im. Dra Tomasza Marciniaka 2019-20 rozstrzygnięty

Na tegorocznym Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt odbyła się kolejna edycja konkursu o Nagrodę im. Dra Tomasza Marciniaka (za najwartościowsze teksty naukowe, popularnonaukowe lub publicystyczne poświęcone tematyce komiksowej).

Michał Siromski - sekretarz konkursu zaprezentował komunikat Kapituły:

"W dniu 11 września 2021 r. Kapituła Nagrody im. Dra Tomasza Marciniaka 2019-20 w składzie:

-        dr Wojciech Birek

-        dr hab. prof. UMK Marcin Jaworski

-        dr Adam Rusek

-        mgr Michał Siromski - sekretarz

podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody p. Natalii Nowińskiej-Antoniewicz za tekst pod tytułem: „Breakup of Yugoslavia portrayed by Serbian alternative comics scene – the case of Aleksandar Zograf”.

UZASADNIENIE:

Tekst zasługuje na nagrodę ze względu na wybór tematu, jak i sposób jego analizy. Autorka zajęła się w swej pracy sposobem przedstawiania rozpadu Jugosławii w latach 90. ubiegłego wieku przez znakomitego serbskiego artystę komiksowego Aleksandra Zografa. W polskiej publicystyce komiksowej omówienia i analizy utworów pochodzących z Serbii – kraju nieodległego, o wielkich komiksowych tradycjach – są właściwie nieobecne, stąd temat wybrany przez autorkę wypada uznać za bardzo cenny. Natalia Nowińska - Antoniewicz interesująco i umiejętnie analizuje metodę zastosowaną przez Zografa w jego komiksach: występuje on w roli naiwnego przewodnika wprowadzającego czytelnika w realia życia kraju poddanego najpierw sankcjom ekonomicznym ze strony ONZ, potem zaś nalotom prowadzonym przez NATO. Umieszcza także treść jego komiksów w szerokim kontekście społeczno-politycznym epoki. 

Fakt, że tekst napisany jest w języku angielskim stanowi dodatkowy walor, zwiększający zasięg jego potencjalnego oddziaływania."

   nagroda_marciniaka_logo.jpg    

 

ZAPRASZAMY TEŻ NA PROLIF FB FESTIWALU oraz na stronę WYDARZENIA

WSZYSTKO O DWUTAKCIE ZNAJDZIESZ TUTAJ

Festiwal DwuTakt 2021 współorganizowany jest przez Fundację Kult Kultury oraz dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń. Nagroda im. Dra Tomasza Marciniaka 2019-20 została ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

dwutakt_logo_nowe.jpg  logo_marszalek_dwutakt_2016.jpg  logo_fundacja_kult_kultury.jpg  logo_gmina_miasto_torun_dofinansowano.jpg

 

19.09.2021

 KONTAKT

Wojciech Łowicki

wojciech.lowicki@wp.pl

tel.: 725 110 010

Galeria